ดาวน์โหลด
การเตรียมพื้นที่ก่อนติดตั้งเหล็กรางประตู
 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการติดตั้งเหล็กรางรถไฟ (ประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บ) Type 760
 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการติดตั้งเหล็กรางรถไฟ (ประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บ) Type 660
 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการติดตั้งเหล็กรางรถไฟ (ประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บ) Type 560
 ดาวน์โหลด
รูปแบบการพับเก็บประตูข้างซ้าย
 ดาวน์โหลด
รูปแบบการพับเก็บประตูข้างขวา
 ดาวน์โหลด
รูปแบบการพับเก็บประตูทั้งสองข้าง
 ดาวน์โหลด
การใช้งานของรีโมทประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บ
 ดาวน์โหลด
การแก้ไขเบื้องต้น กรณีไฟฟ้าดับ
 ดาวน์โหลด
 

 

 
  © copyright 2013 - 2022 , T.I.T. Metal Co.,Ltd. all rights reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com | host7+